Assessoria  Laboral,Fiscal i Comptable

Profesionals a la seva dispossició.

Assessoria Comptable i Fiscal

 

Des d'aquesta àrea oferim suport i solucions pràctiques a les petites i mitjanes  empreses en els aspectes tècnics de la comptabilitat i assessorem a empreses i  particulars en relació a les seves obligacions tributàries:


 

  • Organització i seguiment de comptabilitats.
  • Tenidoria de llibres.
  • Comptes anuals.
  • Assessoria comptable.
  • Declaracions tributàries empresaris (IVA, societats,  ingressos a compte activitats empresarials, retencions lloguers, etc.)
  • Declaracions de renda y patrimoni. Declaracions Impost de  Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre  Successions i Donacions


 Responsable departament:

Nuria Reis Pereira

nuria@borrellassessors.net