Assessoria  Laboral,Fiscal i Comptable

Profesionals a la seva dispossició.

Assessoria Laboral 

Té com a finalitat oferir a les empreses un servei  d’externalització de la gestió de personal i assessorar a empreses i  treballadors, tant en els diferents aspectes de la relació laboral, com en els  derivats de la relació amb la Seguretat Social i altres organismes públics.
  • Altes inicials empreses i obertura centres de treball.
  • Inscripció i altes treballadors.
  • Contractes.
  • Gestió de nòmines i liquidacions seguretat social.
  • Sol·licitud pensions (invalidesa, jubilació,  etc.
  • Assessoria en matèria laboral i de seguretat social.  


Responsable departament:

Anna Grau Ametlle

anna@borrellassessors.net